Logotyp - veterinary doctor , Israel, 2000

Logotyp - musics shop, Slovakia, 1996

Logptyp - delivery company, Slovakia, 1998

Logotyp - architect studio, Slovakia, 1996
Logotyp - technics comp., Slovakia, 1993

Logotyp - technics conp., Slovakia, 1995

Logotyp - maroccan restaurant, Slovakia, 1997

Logotyp - gass station, Slovakia, 1996

Logotyp - lighting comp., Slovakia, 1996

1 | 2